top of page

MÁMA EKONOMKA

Jsem žena a matka tří dětí, která se rozhodla prostřednictvím tvoření představit dětem téma financí zábavnou formou. Díky kombinaci ekonomického, pedagogického a výtvarného vzdělání podávám jednoduchý a zároveň odborný návod na zpracování tématu peněz s dětmi.

 

Ráda propojuji práci se zábavou a podobně tomu je i v případě pohádek, kde se celá rodina může doslova "vyřádit". 

Věřím, že inspiruji i vás k hravému tvořivému učení, které bude zároveň zábavou a pohodovým rodinným časem.

AUTORKA KNIHY PRO DĚTI

Jsem moc vděčná své dceři Ladě, že mi dala podnět k napsání této pohádkové knížky. Díky ní jsem si uvědomila, že probrat téma peněz, hodnot a životních situací, je velmi důležité a rodič díky pohádkám má poměrně dost usnadněnou cestu.

 

Děti se s nadšením ponoří do příběhů v knížce, kde se zároveň naučí některé pojmy z finančního světa. Rozliší čestné a křivé jednání, přiblíží se pocitům darebáka i správňáka.

Kniha vznikla pro mě až nepochopitelným způsobem. Sedla jsem k počítači a psala, jako by mi někdo ty pohádky diktoval. Při jejich následném přečtení jsem až sama nemohla uvěřit, že jsem to napsala já.

ORGANIZÁTORKA BEDÝNKOVÁNÍ

Ač se bedýnkování může zdát na první pohled velmi odlišné od tématu financí, opak je pravdou. Právě díky bedýnkování jsem se naučila mnoho zásadního, co se podnikání týče, hospodaření s penězi a zároveň jsem si díky němu ujasnila své hodnoty.

Zde bych charakterizovala sebe výrokem: "Řekni mi, co jíš a já ti povím, jaký jsi a zda ti záleží na sobě a tvé rodině."

Přikláním se v tomto směru k regionálním farmářským produktům nebo těm domácím. Bedýnkování s nadšením podporuji právě proto, že lidé, kteří pěstují ovoce a zeleninu, rozvíjejí zároveň povědomí o tom, co je tělu přirozené a přínosné.

Zdraví je totiž základním předpokladem dalšího vývoje a kvalitní jídlo se zdravím velmi úzce souvisí.

 

bottom of page