Autorská práva
 

Tyto webové stránky jsou autorským dílem, které je chráněno podle zákona č. 121/2000 Sb. a mezinárodních úmluv. Kopírování a další neautorizované použití informací z těchto webových stránek je zakázáno.

 

 

Právní ujednání

 

Provozovatel webových stránek www.pohadkyskritkapenizka.cz

 

Ing. Iva Jančíková

 

Chuchelna 277

51301 Semily
iva.jancikova@email.cz

info@pohadkyskritkapenizka.cz

Tel: 603887154

 

IČO 01801627

DIČ CZ8257183440

 

Zapsána v živnostenském rejstříku u Živnostenského úřadu u Městského úřadu v Semilech od 17.6.2013

ev. č. ŽL: ŽÚ/1149/15

 

Tato právní ujednání upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je provozovatel webu www.pohadkyskritkapenizka.cz a dalších služeb Ing. Iva Jančíková, IČO 01801627 a na straně druhé je návštěvník tohoto webu.

Sběr dat
 

Na webových stránkách www.pohadkyskritkapenizka.cz jsou sekce, do kterých se zadávají osobní údaje.  Zadáním a odesláním osobních údajů (telefon, e-mail, jméno atd.) klient jako subjekt osobních údajů ("subjekt") uděluje dobrovolně provozovateli webových stránek Ivě Jančíkové jako správci ("správce") ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů pomocí manuálních a automatizovaných prostředků ve vlastním informačním systému správce v rozsahu údajů uvedených ve formuláři za účelem zasílání nabídek  a nabízení služeb správce.

 

Subjekt dále bere na vědomí a souhlasí, že správce může získané osobní údaje subjektu sdílet s dalšími spolupracujícími subjekty, za účelem zasílání relevantních marketingových nabídek subjektu.

 

Souhlas se uděluje na dobu trvání účelu, pro který byl tento souhlas udělen, nejméně však na dobu 15 let od udělení tohoto souhlasu, a v případě uzavření správcem zprostředkovaného smluvního nebo jiného smluvního vztahu s finanční institucí po celou dobu trvání takového vztahu. Souhlas platí do jeho odvolání subjektem. Subjekt může souhlas kdykoli odvolat zasláním odvolání na e-mailovou adresu správce info@pohadkyskritkapenizka.cz popř. písemně prostřednictvím doporučeného dopisu, zaslaného na sídlo správce, jemuž je odvolání souhlasu určeno. Subjekt může dále požádat správce o informaci o zpracování osobních údajů o jeho osobě nebo o jejich opravu, v případě podezření na zpracovávání osobních údajů správcem v rozporu s ochranou soukromého života subjektu nebo se zákonem může požádat správce o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu a může se s takovým podnětem obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.