Slimákovy patálie


Slimák Ferdinand si žije jako pán, zdědil velký příbytek v nádherném lese a jeho domek má několik pater. První patro si dává k snídani, druhé k obědu a třetí jako svačinku a večeři. Bydlí totiž v hřibu pravém a ten se snaží vyrůst do obřích rozměrů, slimákovi tedy jeho domek i stravování doslova roste pod nosem.


Slimák si ve svém luxusním obydlí žil v poklidu, až do té doby, než k němu jednoho horkého letního dne v pravé poledne přiletěla tlustá moucha masařka a bzučela na něj samé nepěkné novinky.


„Představ si Ferdinande, že slimák Hugo si zabral tři klouzky, bzz, jednoho kozáka a když má chuť na sladké, vyrazí na maliny. Nikoho do svého území nepustí, bzz, a on sám si dělá zálusk i na další houby. Vyhnal dokonce i své kamarády, vzdálené příbuzné i známé, aby mu nikdo prý z jeho majetku neujídal, bzz. A to není všechno, bzz, ten neomalený Hugo prý vyhnal i slečnu Julku z její houbičky bedličky. Drze ji shodil a ještě se smál, bzz, když se neohrabaně snažila znovu vylézt na svoji načinčanou terasu umístěnou na houbovém klobouku. Pustily se do ní prý i ti nezdvořáci bodyguardi komáři a Hugo se tomu všemu jen smál. Julinka se nakonec s brekem odstěhovala. Prý našla přístřeší u velkého stromu, bzz, ale tuze teskní po své bedle, kterou zabral ten neomalený Hugo. Navíc prý tu bedlu ochutnal a bedla se celá naklonila na stranu bzz."

Ferda měl pro Julku odjakživa slabost, myslel si na ni a rozhodl se s Hugovým chováním udělat rázný konec.

Celou následující noc přemýšlel, jak s Hugem naložit. Pak se náležitě posilnil, pořádně se vyspal a zase se najedl, aby měl dost sil. Pak si ještě trošku zdříml a dal svačinku. Hned další den po náležitě vydatné snídani se vydal navštívit svého příbuzného Huga. Chtěl na vlastní oči vidět, jaký je to hamoun a chtěl mu promluvit do duše a dát mu náležitě za vyučenou.


Za několik hodin usilovného snažení se doplazil k prvnímu Hugovu klouzku a to už vkročil do zakázaného teritoria. Hamoun Hugo byl na nezvané hosty nachystaný a zaměstnával dva nepříjemné komáry, kteří se hned dali do práce a Ferdinandovi nejprve bzučivě pohrozili, že pokud okamžitě neopustí toto území, budou muset použít jed a vyhnat ho po zlém.


Ferdinand komáry ujistil, že jde jen na krátkou návštěvu za svým příbuzným Hugem a ani v nejmenším nemá v úmyslu okusovat jeho teritorium. Komáry usazuje tím, že Hugovi nutně potřebuje něco sdělit. Komáři tedy Ferdu pustili, ale po očku ho sledovali, protože byli zvědaví, s čím důležitým se za Hugem plazí.


Ferda byl už slimák v letech, takový ten hnědý vypasený sympaťák, co nepohrdne žádnou dobrotou. Není vůbec vybíraví a na jeho postavě to je znát, majestátně se vlní a důstojně se rozhlíží po Hugovi.

Hugo má horkou hlavu a neklidnou povahu. Prožil v dětství velkou nouzi, neměl co jíst a často hladověl, bydlel s rodiči ve tmavém sklepě, kde jednoho dne veškeré zásoby zmizely a oni dlouhý čas jen hledali nové útočiště, kde by něco mohli sníst. Nakonec se jim povedlo přestěhovat do lesa, kam se svezli načerno v košíku, který si nesl jeden pán s sebou na houby. To je tenkrát objevil a vyklepal právě tady do trávy.


Rodiče to hladovění a cestu špatně snášeli, proto je pak ani bohatá lesní strava nezachránila. Hugo zůstal sám a ten hlad v dětství si nyní vynahrazoval. Chtěl mít všechno pro sebe, nikomu nechtěl nechat ani kousíček. Co si budeme povídat, byl to zkrátka lakomec, hladovec, hamoun, chamtivec a zlý bručoun.


Jeho jedinými společníky byli dva komáři, kteří mu dělali ochranku. Hugo je za jejich služby nechal v jeho teritoriu kousat a štípat nezvané hosty. Měli to jako výhradní právo a jiné komáry sem nepustili. Kamarády si Hugo doslova odehnal, aby mu neujídali z jeho majetku. Hugo si myslel, že mu patří celý kousek lesa, kam až jeho oko dohlédlo. Oni jsou slimáci krátkozrací, proto jeho teritorium obsahovalo celkem 5 hub a 4 maliny.

Hugo však netroškaří, myslí si na další houby, které chce objevit a zabrat. Tolik hub však jeden slimák nesní, on však chce mít své území už jen pro ten pocit, že má velkou moc a že je bohatý.


Ferda Huga překvapil právě při svačině. Ten se na něj hrubě obořil, ať se kouká ihned klidit z jeho obydlí, jinak ho nechá vyhnat násilím. Ferda ihned zareagoval slovy: „Drahý můj příbuzný, doslechl jsem se, že jsi hrubě ublížil Julince a to já nenechám jen tak, omluvíš se jí a odčiníš veškeré škody, které jsi jí způsobil.“


Hugo na to odštěkl slovy: „ To je nějaká blbost, blábolíš z hladu. Ona tady neměla co dělat, ta bedla je moje území. A tys mi to tady přišel sníst a to ti nedovolím.“ S těmi slovy se na ubohého Ferdu ten zlostník vrhnul a kousnul ho přímo do tváře. Div, že mu neukousnul kus hlavy. Ferda si hned zase vzpomněl na Julinku a tím jakoby mu někdo dodal kuráže i sil, drcnul do Huga veškerou slimáčí silou, až ho povalil na záda. Pak se zakousnul, jak nejvíc uměl. Hugo spílal bolestí, syčel, jíkal, kňoural a prosil o milost. Nech mě, pust mě, to bolí, zbláznil ses? Vždyť mě zabiješ. Ferda se zakousnul o to silněji a na Hugovi doslova ležel. Ten už jen úpěl bolestí: „ Aaaaúúúúúúúúú.“ Znělo monotónně z Hugových úst.

Ferda povolil stisk a zeptal se na Julinku. „Proč jsi vyhodil Julinku z její bedly jedlé? Kam teď šla a kde jí je konec? Vždyť to pro ni musel být traumatický zážitek, který na ni jistě nechal stopy.“


Hugo se shání po komárech, ale to už Ferda znovu povalí toho chamtivce a dává mu na pamětnou. Abys věděl, ty jeden hamoune, Julince jsi ubližovat neměl, za to dostaneš nakládačku, aby sis to pamatoval. Julinka je křehké děvče a tu máš další žďuchanec za to, že ses jí smál. Ferda ani sám nevěřil, co v něm dřímá a ta kuráž jeho samotného také až překvapila. Hugo tedy dostal nakládačku a snažil se vymanit z Ferdova sevření, aby se doplazil do bezpečí některého ze svých úkrytů.


Ferda byl opravdu silák, a jak měl vztek, bylo v něm síly ještě za další tři slimáky. Hugovi brzy došlo, že jen tak neuteče. Začal vyjednávat, slibovat, podlézat, nabízet úplatky a nakonec i prosit. Ferda překvapen Hugovým prošením ho pustil. Hugo na nic nečekal a plazil se rychle do nejbližšího úkrytu, který měl vykousaný v tlusté noze jednoho z klouzků.


Ferda se jen zasmál a zakřičel: „A Julince se omluvíš, na to si dohlídnu.“ Pak se rychle a hbitě vyšvihnul přesně tak, že se Hugovi zakousnul do zadečku. Ten vytřeštil oči bolestí a také zděšením, že jeho noční můra ještě neskončila. Ferda tedy přiměl Huga k tomu, že se společně doplazili až k velkému stromu, kde nyní sídlila Julinka.


Ferda drcnul do Huga: „Tak spusť, chtěl ses omluvit, tak to ze sebe sypej.“ Hugo nejprve mlčel, asi přemýšlel, jak to formulovat, protože taková omluva chce dobře promyslet, aby zněla dost upřímně a přesvědčivě. „Víš, Julinko...ehm....“ „Tak pokračuj, Hugo, nezdržuj to.“ „Víš, Julinko, chci se ti omluvit za to, že jsem tě shodil z bedly jedlé a sebral ti ji. Můžeš si ji zase vzít, i když teď už není tak pěkná, jak bývala, trochu jsem z ní ujedl a ona stojí tak trochu nakřivo."


Julinka byla celá překvapená, co se to s Hugem stalo? On se ještě nikdy nikomu neomluvil. To jsou tedy změny. Julinka mrkla na Ferdu a věnovala mu ten nejhezčí pohled, jaký kdy jen Ferda dostal. To ho zahřálo na srdíčku a řekl na to: „Já ti Julinko, pomůžu dát bedlu rovně, nějak ji podepřu, aby stála zpříma jako dřív.“ Julinka zavrtěla hlavou, že už nechce bydlet v sousedství s tak nepříjemným slimákem, kterým Hugo tedy rozhodně je.


Ferda Julince nabídl, že by mohla okouknout jeho hříbka, který je téměř tak veliký jako její bedla. Možná by se jí zamlouval tento nový domeček. Julinku zajímal i Ferda, proto souhlasila. Na Huga pak úplně zapomněli, jak měli oči jen pro sebe. Odvlnili se společně k prostornému hříbku, kde spolu bydlí nejspíš až do dnes.

Takto ztvárnila spokojeně se plazící slimáky naše Lada.

Pohádka v sobě nese téma chamtivosti. Po přečtení pohádky můžete s dítětem navázat diskusi. Vymyslela jsem pro vás pomocné otázky, které pomohou povídání odstartovat.

Co bylo charakteristické pro slimáka Huga?

Chtěli byste mít takového souseda?

Jak se Hugo choval ke slečně Julince? Co provedl s jejím obydlím?

Udělal Ferda dobře, že dal Hugovi nakládačku?

Jak to funguje ve světě lidí? Když se vám nelíbí něčí chování, co uděláte? Koho si přizvete na pomoc, když byste byli svědky podobného bezpráví, jaké se přihodilo slimáčí slečně Julince?

Co je to chamtivost? V pohádce jsou zmiňována slova: hamoun, lakomec, hladovec, chamtivec, jsou to hezké vlastnosti? Pokud se Hugo napraví, jaké vlastnosti bude mít? Jaké kladné vlastnosti jsou protikladné k těmto?

Další pohádky najdete ZDE.


Sdílejte článek na Facebooku
Kategorie
Příspěvky na blogu